درباره شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو

شرکت خدمات مهاجرتی  دیاکو  با بهره مندی از بیش از هشت  نیروی متخصص، بهترین برنامه مهاجرتی را مطابق با نیازها و سلایق شما پیشنهاد نموده و سپس در سریع ترین زمان ممکن و با بیشترین دقت پروسه مهاجرتی شما را انجام داده و در کلیه مراحل با صداقت کامل شما را از وضعیت پرونده تان آگاه می سازد. صداقت ، برخورداری از تیمی کار آمد و مقیم اروپا با وکلای بومی ، نگاهی تخصصی و دقیق به پرونده های مهاجرتی، ارائه خدمات سریع و با کیفیت به مشتریان و اشراف کامل به محدوده وسیعی از برنامه های مهاجرتی از عوامل موفقیت شرکت دیاکو  و رضایت مشتریان در سال های اخیر می باشد .شرکت دیاکو به یکی از بزرگترین موسسات مهاجرتی در اروپا  تبدیل شده و افتخار اجرای بیش از 75 پرونده موفق در سال  را در کارنامه خود ثبت نموده است. 

خدمات ما قبل و بعد از اقامت


اخذ اقامت اتحادیه اروپا

اخذ اقامت موقت و دائم کشورهای اتحادیه اروپا زیرنظر وکلای پایه یک دادگستری اروپا


مشاوره زندگی در کشورهای اروپا

مشاوره کامل زندگی در کشورهای اروپایی همراه با ارائه آمارهای بین المللی


مشاوره و خدمات پس از ورود به اروپا

مشاوره و انجام کلیه امور حقوقی، قراردادها و دعوای بین المللی در اروپا توسط وکلای محلی  پس از ورود به اروپا

مهاجرت و اقامت اروپا

اخذ ویزای جستجو کاری اتریش (بررسی شرایط ۲۰۱۸)

اخذ ویزای جستجو کاری اتریش  Job Seeker(بررسی شرایط ۲۰۱۸)

اقامت تمکن مالی اتریش(اطلاعات کامل ۲۰۱۸)

اقامت تمکن مالی اتریش (اطلاعات کامل ۲۰۱)

اخذ ویزای کار اتریش - کارت قرمز سفید قرمز  (آخرین شرایط ۲۰۱۸)

اخذ اقامت کاری اتریش - قرمز سفید قرمز ( شرایط ۲۰۱۸)

اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت در لهستان

اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت در لهستان (آخرین شرایط ۲۰۱۸)

ویزای جستجوی کار آلمان  job seeker (شرایط ۲۰۱۸)

دریافت اقامت اروپا از طریق خرید ملک یونان(آخرین شرایط ۲۰۱۸)

دریافت اقامت اروپا از طریق خرید ملک یونان(آخرین شرایط ۲۰۱۸)

ویزای کار اسپانیا – مهاجرت کاری به اسپانیا (شرایط ۲۰۱۸)

اقامت اروپا از طریق تمکن مالی پرتغال (شرایط ۲۰۱۸)

دریافت اقامت اروپا از طریق خرید ملک پرتغال

دریافت اقامت اروپا از طریق خرید ملک پرتغال  – بروزرسانی (۲۰۱۸)

دریافت اقامت اروپا از طریق  خرید ملک اسپانیا (آخرین شرایط ۲۰۱۸)

دریافت اقامت اروپا از طریق خرید ملک اسپانیا (آخرین شرایط ۲۰۱۸)

دریافت اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی (شرایط ۲۰۱۸)

دریافت اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی (شرایط ۲۰۱۸)

شرایط زندگی و هزینه ها

شرایط زندگی در اتریش + هزینه های زندگی (بررسی ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در اتریش + هزینه های زندگی (بررسی ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در بلغارستان + هزینه های زندگی (بررسی ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در بلغارستان + هزینه های زندگی (بررسی ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در پرتغال + هزینه های زندگی (۲۰۱۸)

شرایط زندگی در پرتغال + هزینه های زندگی (۲۰۱۸)

شرایط زندگی در ترکیه + هزینه های زندگی (۲۰۱۸)

شرایط زندگی در ترکیه + هزینه های زندگی (۲۰۱۸)

شرایط زندگی در سوئد + هزینه های زندگی ۲۰۱۸

شرایط زندگی در سوئد + هزینه های زندگی ۲۰۱۸

شرایط زندگی در اسپانیا + هزینه های زندگی (بررسی کامل ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در اسپانیا + هزینه های زندگی (بررسی کامل ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در اسلواکی + هزینه های زندگی (بررسی ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در اسلواکی + هزینه های زندگی (بررسی ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در آلمان + هزینه های زندگی (بررسی کامل ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در آلمان + هزینه های زندگی (بررسی کامل ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در آلمان + هزینه های زندگی (بررسی کامل ۲۰۱۸)

شرایط زندگی در آلمان + هزینه های زندگی (بررسی کامل ۲۰۱۸)

نمونه کارتهای اقامتی اخذ شده

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

نمونه ویزای نشنال یونان

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

 نمونه کارت اقامت  یونان

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

شرایط زندگی در آلمان +نمونه کارت اقامت اسلواکی

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

نمونه ویزای نشنال یونان

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

نمونه ویزای نشنال یونان

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

کارت اقامت  قرمز سفید قرمز اتریش

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

کارت اقامت  قرمز سفید قرمز اتریش

نمونه کارت و ویزا های اقامتی اخذ شده توسط شرکت خدمات مهاجرتی دیاکو از اروپا

ارتباط آنلاین با ما

دیاکو در تلگرام، پاسخگوی شما هست